top of page
OKI_cover.png

DM

Graphic Design From Defense Mechanism Theory

DM Lifestyle brands inspired by Defense mechanisms เป็นไลฟ์สไตล์แบรนด์สัญชาติไทยที่มีการนำเอาแรงบันดาลใจในเรื่อง กลไกการป้องการตัว (defense mechanism) สามารถให้คุณค้นหาความแปลกใหม่ต่างจากแบรนด์อื่นๆ โดยร้านมีสินค้าให้เลือกหลากหลายให้ทุกคนได้เลือกสรรเพื่อความสนุกที่ครบครัน รวมถึงการใช้เทคโนโลยี AR เข้ามาประยุกค์ใช้ในสินค้าต่างๆซึ่งตอบโจทย์เรื่องการผสมผสานเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่ได้ เป็นอย่างดี

Oki

Rujikorn Rakpanasuwan

"เพราะเราทุกคนล้วนมีสัตว์ร้ายอยู่ในใจ"

  • Facebook
  • Instagram
IMG_6876.jpg
bottom of page